Volgens Públituris verdedigt de vereniging de toekenning van een "specifieke niet-terugvorderbare steun" om bedrijven te helpen de vaste kosten te dekken en het gebrek aan facturering tijdens deze perioden van onvrijwillige sluiting te compenseren.

De Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) verdedigt compensatiemaatregelen voor catering- en soortgelijke bedrijven en toeristische accommodaties die gedwongen zijn onvrijwillig te sluiten wegens de afwezigheid van werknemers die besmet zijn met Covid-19.

"Gezien de hoge mate van overdraagbaarheid van de Omicron-variant worden catering- en soortgelijke bedrijven en toeristische accommodaties gedwongen tot onvrijwillige sluitingen door de afwezigheid van werknemers die besmet zijn met Covid-19 of in profylactische isolatie verkeren", aldus de vereniging.

In de verklaring zegt AHRESP dat, ondanks de sluitingen, de bedrijven "de verplichting behouden om de volledige betaling van alle vaste kosten te verzekeren, namelijk de lonen van de werknemers die niet besmet zijn of in isolatie zitten" , en verdedigt daarom dat, om deze situatie te compenseren, de bedrijven recht zouden moeten hebben op "specifieke niet-terugvorderbare steun".

"Gezien deze ernstige beperkingen pleit de AHRESP voor de toekenning van specifieke niet-terugvorderbare steun, met eenvoudige en onmiddellijke toekenning, ter compensatie van alle kosten die de bedrijven nog steeds moeten dragen in perioden van totaal ontbreken van facturering als gevolg van de gedwongen sluiting van vestigingen", concludeert de vereniging.