Candlesticks: Een candlestick grafiek is een grafiektechniek die wordt gebruikt om veranderingen in prijs in de tijd weer te geven. Elke kaars geeft vier informatiepunten: openingskoers, slotkoers, hoogste koers en laagste koers. Ook wel kortweg "candles" genoemd.

Casascius Coin: Een fysieke eenheid van bitcoin die wordt geleverd in de vorm van koperen, zilveren of vergulde munten.

Censorship Resistance (Censuurverzet): Censuurweerstand verwijst naar het idee dat geen enkele partij iemand kan verhinderen om deel te nemen aan een bepaald platform of netwerk.

Chargeback: Het terugdraaien van een bankbetaling of geldoverschrijving nadat deze was geautoriseerd. Soms gebruikt om fraude te plegen. Er zijn geen chargebacks verbonden aan het bitcoin netwerk.

Chicago Mercantile Exchange (CME): De Chicago Mercantile Exchange (CME) is een van de grootste beurzen die zich bezighoudt met de handel in futures en opties in de Verenigde Staten.

Cipher (Cijfer): De naam die gegeven wordt aan een algoritme dat informatie versleutelt en ontsleutelt.

Ciphertext (Cijfertekst): Cijfertekst is het resultaat van versleuteling die is uitgevoerd op klare tekst door het gebruik van een algoritme

Circulating Supply (Circulerende voorraad): Dit is het totale aantal munten dat zich in de openbare verhandelbare ruimte bevindt en wordt beschouwd als het circulerende aanbod. Sommige munten kunnen worden vergrendeld, gereserveerd of verbrand, en zijn daarom niet beschikbaar voor openbare verhandeling.

Cloud Mining: Cryptocurrency mining met op afstand gehuurde rekenkracht van bedrijven.

Cold Storage (Koude Opslag: De opslag van bitcoin private keysd die volledig losgekoppeld is van het internet. Typische koude opslag omvat USB drives en papieren portefeuilles.

Coinbase: De eerste transactie in elk Bitcoin-blok, die de subsidie verdeelt die wordt verdiend wanneer een miner deze met succes valideert, evenals de cumulatieve vergoedingen voor alle transacties die in het blok zijn opgenomen. De coinbase transactie creëert effectief nieuwe bitcoin.

CoinJoin: Een methode om meerdere Bitcoin-betalingen van meerdere afzenders te combineren in één transactie om te verdoezelen welke spender welke ontvangers heeft betaald, en zo een laag van privacy toe te voegen aan bitcoin-transacties.

Coin Mixer (Munt Mixer): Coin mixers stellen gebruikers in staat om transacties tussen verschillende cryptocurrency adressen te mixen, zodat ze onvindbaar worden en niet terug te volgen zijn naar de initiële verzender of ontvanger van de tegoeden.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC): De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is een onafhankelijke federale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de regulering van de Amerikaanse derivatenmarkt.

Confirmation (Bevestiging): Een bitcoin transactie wordt beschouwd als onbevestigd totdat deze is opgenomen in een blok op de blockchain. Zodra een transactie is opgenomen in de blockchain heeft het één bevestiging. Naarmate er meer blokken worden toegevoegd, komt er een bevestiging bij. Coinbase (de beurs) heeft momenteel 3 bevestigingen nodig om een bitcoin transactie als definitief te beschouwen. Voor grotere bedragen geven sommige mensen de voorkeur aan 6 bevestigingen.

Consensus: Omdat cryptocurrencies geen centrale autoriteit hebben die bepaalt welke transacties geldig zijn en welke niet en in welke volgorde ze plaatsvonden, moet het netwerk van nodes, dat puur op software en algoritmes vertrouwt, overeenstemming bereiken over die factoren. Een dergelijke overeenkomst wordt netwerkconsensus genoemd.

Consortium Blockchain: Een in particulier bezit zijnde en geëxploiteerde blockchain waarbij een consortium informatie deelt die niet gemakkelijk beschikbaar is voor het publiek, terwijl het vertrouwt op de onveranderlijke en transparante eigenschappen van de blockchain.

Cosigner: Een andere persoon die gedeeltelijke controle heeft over je bitcoin wallet, ervan uitgaande dat je het zo hebt ingesteld.

Craig Wright: Craig Wright is een Australische computerwetenschapper die publiekelijk heeft beweerd de bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto te zijn.

Cryptografie: Dit is een tak van de wiskunde die geassocieerd wordt met het proces van het omzetten van gewone platte tekst in onbegrijpelijke tekst en vice-versa.

Cryptojacking: Het gebruik van de computer van een andere partij om cryptocurrency te delven zonder hun toestemming.

Cypherpunk: De cypherpunk beweging promoot het gebruik van cryptografie en andere privacy-gerichte technologieën om sociale en politieke vooruitgang te boeken.

Vorige Woordenlijst voor letter B

Woordenlijst geschreven door Stephen Whitelaw (https://bringbackmycrypto.com)