Het standpunt van de MIA, in een verklaring, komt in verband met het door de Europese Commissie aangekondigde besluit om "groene" etikettering voor te stellen voor bepaalde gas- en kernenergieactiviteiten.

"Rekening houdend met wetenschappelijk advies en de huidige technologische vooruitgang is de Commissie van mening dat er in de overgang een rol is weggelegd voor particuliere investeringen in gas- en kernenergieactiviteiten", aldus de Commissie in een verklaring, die verzekert dat dit "in overeenstemming is met de klimaat- en milieudoelstellingen van de EU" en dat het "de verschuiving van meer vervuilende activiteiten, zoals steenkoolproductie, naar een klimaatneutrale toekomst, grotendeels op basis van hernieuwbare energiebronnen, kan versnellen".

Dit is niet het idee van milieuverenigingen, die zich er reeds tegen hebben uitgesproken, noch van MIA, een beweging bestaande uit milieugroeperingen en -instellingen in Portugal en Spanje die zich tegen kernenergie hebben uitgesproken.

In de verklaring van 2 februari zegt deze beweging niet alleen dat het streven naar een koolstofarme economie in gevaar wordt gebracht "door opportunisme en het vermogen van de nucleaire industrie om druk uit te oefenen", maar bekritiseert zij ook Frankrijk in het bijzonder vanwege het besluit van de Commissie.

"De afhankelijkheid van Frankrijk van kernenergie, die 77 procent van zijn elektriciteit uitmaakt, vergezeld van de belangen van Finland en verschillende Oost-Europese landen, duwt de Europese Unie in een nieuwe breuk", waarschuwt de MIA in de verklaring.

Deze landen, zo zegt de MIA, willen de nucleaire industrie als groene activiteit toegang geven tot nieuwe financiering, "met de misvatting dat zij bijdraagt tot de aanpassing aan en de beperking van de klimaatverandering".

Het voorstel van de Commissie wordt pas van kracht als het door 20 van de 27 EU-lidstaten is goedgekeurd en ook nog eens door het Europees Parlement is behandeld.

Als er geen verzet is, zal het voorstel op 1 januari 2023 in werking treden.