Het dwingt mij om het advies dat ik geef regelmatig te heroverwegen en ervoor te zorgen dat het de allerbeste en meest kosteneffectieve oplossing blijft. Bovendien, en ik spreek uit bittere persoonlijke ervaring met slecht, onsamenhangend advies dat ik kreeg op een gebied waar ik niet van op de hoogte ben (de renovatie van mijn eigendom), geloof ik echt dat cliënten in een veel sterkere positie verkeren als zij op de hoogte zijn van alle saillante feiten en kwesties.

Met dat in gedachten, en om u in de meest machtige positie te brengen in uw bestaande relatie met een adviseur, zou ik beginnen met het verkrijgen van de antwoorden op de volgende vragen:

- Bent u echt onpartijdig of bent u beperkt tot het aanbevelen van bepaalde structuren en fondsen? Ik kom veel klanten tegen met dezelfde structuur, beheerd door dezelfde vermogensbeheerder. Hoe kan één structuur en één fonds het meest geschikt zijn voor alle cliënten met een grote verscheidenheid aan problemen en situaties?

- Welke kwalificaties hebt u om te adviseren? Wanneer men een professional bezoekt gaat men ervan uit dat deze gekwalificeerd is en goed is in wat hij doet. Het is dan ook opmerkelijk dat veel "adviseurs" in Portugal zonder kwalificaties werken, en dat sommigen zich zelfs voordoen als belastingadviseurs die geen formele belastingkwalificaties hebben. Degenen die uit het Verenigd Koninkrijk komen, weten wellicht dat "Chartered Financial Planner" de gouden standaard is voor het adviseren van cliënten, en dat "niveau 4" het minimale kwalificatieniveau is dat vereist is om te mogen adviseren.

- Hoeveel wordt mij in rekening gebracht? Een van de meest schadelijke zaken voor het rendement van uw portefeuille zijn de kosten die aan uw polis worden onttrokken. Vaak worden deze kosten "gebundeld" of discreet betaald via de achterkant van het product. Vraag om een expliciete schriftelijke uitsplitsing van de lopende fondskosten van elk fonds, de product-/structuurkosten en de vergoedingen of provisies die uw adviseur in rekening brengt, en waar deze vandaan komen.

- Hebt u mij de volledige kosten meegedeeld? Zo niet, waarom niet? Dit is momenteel een controversiële kwestie voor sommige firma's omdat zij, als gevolg van een EU-richtlijn, cliënten nu moeten informeren als zij de werkelijke kosten niet hebben bekendgemaakt van de beleggingen die zij voor hen hebben opgezet en beheerd; dit leidt uiteraard tot veel ontevreden mensen en een geschaad vertrouwen in de adviesrelatie.

- Wat is mijn getal? Vertelt uw adviseur u hoe lang uw geld momenteel meegaat en onder welke voorwaarden? Schetst hij een beeld van verschillende scenario's en hoe die deze prognose zouden beïnvloeden? Of hoe u uw planning kunt aanpassen om uw doelen te bereiken?

- Hoeveel risico neem ik? Mensen richten zich vaak op en vergelijken de rendementen die ze zouden kunnen behalen, maar verwaarlozen de mate van risico die hun adviseur met hun geld neemt. Twee portefeuilles kunnen bijvoorbeeld een rendement van 5% per jaar behalen, maar fonds 1 kan op elk moment van het jaar 50% dalen en fonds 2 slechts 10% - het is duidelijk dat deze twee zeer verschillende investeringen zijn, waarbij fonds 2 superieur is.

- Doet mijn fonds het beter dan een tracker-fonds? Men kiest ervoor om in een fonds te beleggen als de beheerder bewezen heeft dat hij aantrekkelijke rendementen kan behalen ten opzichte van de markt, en daarvoor betaalt u de fondsbeheerder een vergoeding, meestal ongeveer 1% per jaar. Maar doen ze hun werk en zijn de kosten het waard? Een besparing van 0,5% klinkt misschien triviaal, maar ik heb onlangs een cliënt laten zien dat hij op termijn meer dan £200.000 aan provisies kon besparen.

Als u een onafhankelijke analyse van uw positie wenst, zullen wij u met plezier helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.spectrum-ifa.com. Mark Quinn is een Chartered Financial Planner bij het Chartered Insurance Institute en Belastingadviseur, gekwalificeerd bij de Association of Tax Technicians. Neem contact op met Mark, via: mark.quinn@spectrum-ifa.com