In een verklaring zegt de gemeenteraad van Amadora dat het voorstel om te beginnen met het opstellen van de gemeentelijke verordeningen voor deze maatregel is goedgekeurd tijdens de laatste vergadering van het dagelijks bestuur.

Volgens de nota van de gemeente is het doel van dit programma "het bevorderen van de keuzemogelijkheden en de stabiliteit van en de toegang tot huisvesting, waarbij sociale en territoriale integratie wordt bevorderd".

"De gemeente Amadora heeft geïnvesteerd in de diversificatie van huisvestingsoplossingen, gericht op verschillende segmenten van de bevolking, als reactie op de uitdagingen van huisvesting, demografische en territoriale kwesties, met name in de Lissabon Metropolitan Area", rechtvaardigt de gemeente.

In deze zin onderstreept het stadhuis van Amadora dat het Gemeentelijk Programma voor Huursubsidie voor het Particuliere Huisvestingspark "aansluit bij andere maatregelen die in de gemeente ten uitvoer zijn gelegd en die tot doel hebben het behoud van huurwoningen te bevorderen en de economische onzekerheid als gevolg van de Covid-19 pandemie te verminderen."