In een verklaring zei het Camões-instituut dat het "partnerschap, dat nu voor twee jaar is verlengd, ons in staat zal stellen meer studenten te bereiken die in verschillende landen wonen, met als doel de strategie van internationalisering van de Portugese taal te versterken en onze cultuur te promoten.

Het protocol, ondertekend door de voorzitter van Camões, João Ribeiro de Almeida, en de directeur van de internationale afdeling van Porto Editora, Miguel Martins, bepaalt dat "Porto Editora zal bijdragen aan de bevordering van de Portugese taal, met name in het kader van projecten op het gebied van onderwijs in het Portugees als vreemde taal en Taaltechnologieën toegepast op het Portugees".

Het initiatief, zo voegt hij eraan toe, stelt "studenten in staat om via Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, in contact te komen met het Portugees".

"Ongeveer 2.500 buitenlandse studenten hebben Portugees geleerd in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika en Venezuela, dankzij het partnerschap tussen Camões - Instituto da Cooperação e da Língua en Porto Editora," aldus de verklaring.

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua is een openbare instelling die onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken ressorteert en tot taak heeft het Portugese samenwerkingsbeleid en het beleid inzake onderwijs in en verspreiding van de Portugese taal en cultuur in het buitenland voor te stellen en ten uitvoer te leggen.