In een verklaring aan Lusa stelt het Instituut voor het behoud van de natuur en de bossen (ICNF) dat uit de "2021 monitoring van de populatie van de Iberische lynx die in de Guadiana-vallei is geherintroduceerd, blijkt dat er 70 nieuwe jongen zijn op een totaal van 24 broedende wijfjes".

Dit zijn "10 meer geboorten en 6 meer fokteven" in vergelijking met 2020, benadrukt het ICNF, dat toegeeft dat deze aantallen nog "naar boven kunnen worden bijgesteld, gezien het uitgestrekte gebied dat nu door de soort wordt bezet".

"Zeven jaar na het begin van het herintroductieproces zijn er nu ongeveer 200 lynxen verspreid over een uitgestrekt gebied".

Volgens het ICNF was "een van de meest relevante aspecten van 2021 de consolidatie van de populatie in de Algarve", waar negen lynxen werden geboren.

In de komende jaren zullen in het kader van het LIFE-project Lynxconnect "initiatieven worden ontwikkeld om de verbinding tussen de verschillende lynxpopulaties te versterken en het mediterrane ecosysteem te verbeteren door de kwaliteit van de habitat en de overvloed aan prooidieren te verbeteren", benadrukt dezelfde organisatie.

Het ICNF merkt op dat "de succesvolle herintroductie van de lynx, die in de afgelopen jaren is geverifieerd, het resultaat is van een Iberische inspanning".

"Verenigingen van jagers, boeren, landeigenaren, NGO's [niet-gouvernementele organisaties], gemeenten en overheidsinstanties" hebben de handen ineengeslagen "om de evolutie van een soort die op uitsterven stond te redden en om te keren".