In een verslag over de vaccinatie tegen Covid-19, ongeveer zes maanden na het begin van de toediening van het vaccin aan adolescenten in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EU/EER), wijst het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) erop dat "meer dan de helft van de adolescenten in de leeftijdsgroep van 10 tot 17 jaar nog geen primaire kuur" van vaccinatie heeft voltooid, hoewel er in deze leeftijdsgroep "een zeer hoog niveau van bescherming tegen infecties, symptomatische ziekten en ernstige ziekten" bestaat.

Uit gegevens van het Europees agentschap blijkt dat eind januari "het mediane gebruik van de primaire vaccinatiekuur bij adolescenten tussen 15 en 17 jaar 70,9% bedroeg - met een marge van 17,9% tot 92,6% per land - en bij adolescenten tussen 10 en 14 jaar 34,8% - met een marge van 3% tot 63,8% - met een grote heterogeniteit tussen de landen".

Vaccinatie tegen Covid-19 bij adolescenten is in de zomer van 2021 in de EU/EER van start gegaan, ongeveer zes maanden na de invoering van vaccins voor de volwassen bevolking.

Op dit moment bevelen alle EU/EER-landen vaccinatie tegen Covid-19 aan voor adolescenten tussen 12 en 17 jaar, en daarvan bevelen 10 landen ook een boosterdosis aan voor kinderen jonger dan 18 jaar.

In de EU is de boosterdosis alleen toegestaan voor de volwassen bevolking, maar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft al aangekondigd dat het een aanvraag van het farmaceutisch consortium Pfizer/BioNTech voor een boosterdosis voor adolescenten van 16 tot 17 jaar beoordeelt, waarbij voor de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar een soortgelijke aanvraag wordt ingediend.

Volgens het EMA zal zijn Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik deze gegevens "snel analyseren om zo spoedig mogelijk tot een advies te komen".