De nieuwe burgemeester van Lissabon, Carlos Moedas, heeft verschillende plannen voor Lissabon, en een daarvan is om de stad duurzamer te maken. Hiertoe heeft de burgemeester "Lisboa Solar" in het leven geroepen, een project dat deel uitmaakt van de Grote Opties van het Plan 2022-2026 (GOP), dat onder meer voorziet in de productie van elektriciteit voor eigen gebruik in openbare en particuliere gebouwen. Het gaat om een project met een waarde van ongeveer 500 miljoen euro, wat neerkomt op 36,3% van de totale investering die tot 2026 is gepland.

Het doel van dit project - dat een fotovoltaïsche centrale in Carnide omvat, die in december 2024 klaar moet zijn - is het potentieel van de stad op het gebied van zonne-energie te benutten, namelijk door de installatie van "productie-eenheden voor zelfconsumptie (UPAC) in de parken van gebouwen en gemeentelijke apparatuur, om te voorzien in een deel van de huidige energiebehoefte", aldus een bericht van Diário de Notícias.

Het plan wil ook "de installatie bevorderen van zonnesystemen (thermisch, fotovoltaïsch en hybride) voor de verwarming van sanitair warm water en de productie van elektriciteit voor zelfconsumptie in woon-, dienst- en commerciële gebouwen, openbaar en particulier, met voorrang voor scholen en gebouwen voor sociale huisvesting".

De gemeenteraad van Lissabon wil ook het openbare verlichtingsnetwerk van de stad vernieuwen, door oplossingen voor beheer op afstand, stroomregeling en vervanging van armaturen door LED-technologie in te voeren, "het netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit te breiden, waarbij alle districten van het district worden bestreken en snelle, ultrasnelle stations en oplaadpunten voor particuliere elektrische voertuigen worden overwogen, met intelligent beheer (beheer van belasting, werking en vraag)", problematische fietspaden opnieuw aan te leggen of zelfs het netwerk van stadstuinen uit te breiden.