Een stijging van de rentevoet zal leiden tot een stijging van de maandelijkse betalingen, waardoor uw maandelijkse budget om in uw levensbehoeften te voorzien, zal dalen. De Portugese Vereniging voor Consumentenbescherming (DECO) doet een aantal suggesties om deze situatie te helpen bestrijden.

Volgens DECO Algarve is het voor mensen die geconfronteerd worden met een verhoging van de hypotheekrente beter om "te beginnen met de bank waar u uw hypotheek heeft, te vragen om een simulatie die de verhoging van de Euribor weerspiegelt".

Reken vervolgens uit hoe hoog het inspanningspercentage (het gewicht dat maandelijkse kredietbetalingen hebben op het gezinsbudgetinkomen) is dat u zou beginnen te hebben. Als deze boven de 35 procent ligt, raadt DECO u aan met uw bank te onderhandelen om een oplossing te bevorderen die u meer financieel evenwicht brengt, zodat u beter in staat bent te betalen in geval van een eventuele stijging van de hypotheekrente.

DECO raadt u ook aan om na te gaan welke gevolgen de stijging van de rentevoet zal hebben voor uw gezinsbudget. "Voor veel gezinnen betekent de stijging van de rentevoet, zowel op korte als op middellange termijn, een verslechtering van hun financiële situatie", aldus DECO.

Wanneer u het moeilijk vindt om de rekeningen te betalen, probeer dan een haalbare oplossing te vinden. Gewoonlijk heeft de bank de wettelijke plicht om toezicht te houden op de leningscontracten, om gevallen van niet-nakoming te voorkomen. In geval van wanbetaling moet de kredietinstelling echter contact met u opnemen om over betalingsoplossingen te onderhandelen.

Indien nodig geeft DECO advies bij het beheren van uw financiën en ondersteunt zij consumenten met een te grote schuldenlast, via DECO's Bureau voor Financiële Bescherming, vraag om ondersteuning via gasdeco.net.

Tel: 289 863 103
Email: deco.algarve@deco.pt
Het is ook mogelijk om Skype-afspraken te maken


Volg DECO Algarve op social media:
www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/