Uit de meest recente gegevens van Eurostat blijkt dat in 2021 90% van de mensen tussen 16 en 74 jaar in de Europese Unie (EU) gebruik maakte van het internet, waarvan 74% online aankopen deed. Portugal ligt ver onder het EU-gemiddelde (62%).

"Online aankopen zijn met één procentpunt (p.p.) gestegen ten opzichte van 2020 (73% van de gebruikers) en met 11 p.p. ten opzichte van 2016 (63%)", aldus het Europees bureau voor de statistiek. In het geval van Portugal bedroeg de groei in 2021 19% ten opzichte van 2016 en 6% ten opzichte van 2020.

Het is in Nederland en Denemarken dat de meeste aankopen online worden gedaan, met respectievelijk 94% en 92%. Het podium is compleet met Zweden (89%). In de omgekeerde richting staan, in deze volgorde, Bulgarije (42%) en Roemenië (44%).