Lagoa dos Salgados is uitgegroeid tot een van de meest bezochte vogelgebieden in de Algarve en is door het Parlement aangewezen als toekomstig natuurreservaat. Het ziet er echter naar uit dat een bouwproject op het terrein vorm begint te krijgen, hetgeen tot publieke verontwaardiging leidt.

Het parlement heeft unaniem ingestemd met de classificatie van Lagoa dos Salgados als natuurreservaat. Daarnaast kreeg het toerismeproject in 2018 een ongunstig besluit van CCDR-Algarve over de milieuconformiteit van het uitvoeringsproject (DECAPE). De horecaprojecten gaan echter door en worden momenteel van 31 januari tot 18 februari openbaar geraadpleegd. Een periode die de burgerbeweging, die de start van dit project wil verhinderen, als kort beschouwt, omdat er nog veel details te analyseren zijn.

Volgens de burgerbeweging is het duidelijk geworden dat er een conflict bestaat tussen de voorgestelde indeling als natuurreservaat (en bijgevolg het behoud van het gebied) en de bouw van deze nieuwe gebouwen. Bovendien zijn milieuactivisten niet gelukkig met de projecten en maken zij zich zorgen over de volharding waarmee de projectontwikkelaars het nieuwe project presenteren en het proces van de totstandbrenging van een nieuw natuurreservaat in gevaar brengen.

"Bovendien wordt het voorstel voor de classificatie van het natuurreservaat ondersteund door een technisch rapport dat op wetenschappelijk niveau door het ICNF is opgesteld en dat gericht is op het behoud van beschermde habitats en soorten. In het bijzonder de Linaria algarviana, alsmede plantensoorten, waaronder planten die in Portugal met uitsterven worden bedreigd, zoals de Mandragora autumnalis, en alle andere soorten die worden gevormd door de bestaande wetlands, de zandduinen en de landbouwvelden en droge weiden, waar duizenden vogels leven en uitrusten tijdens hun trektochten", aldus Almargem.

De beweging, die bestaat uit negen milieuorganisaties (Almargem, A Rocha, ANP|WWF, Vita Nativa, LPN, Quercus-ANCN, Portugese Vereniging voor de Studie van Vogels, ZERO) alsmede bedrijven en individuele burgers, heeft een formeel verzoek om verlenging van de termijn ingediend bij de Regionale Coördinatie- en Ontwikkelingscommissie voor de Algarve (CCDR-Algarve), dat door deze instantie is afgewezen. De openbare raadplegingen zijn te vinden op

https://participa.pt/pt/consulta/recape-hotel-b-da-ue1-do-pp-da-praia-grande en

https://participa.pt/pt/consulta/recape-do-projeto-das-infraestruturas-da-ue1-do-pp-da-praia-grande

Volg alle informatie over dit wetland hier.