Het gemiddelde maandelijkse totale brutoloon per werknemer (per baan) is in het vierde kwartaal van 2021 met 1,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar, na een stijging van 1.478 euro in december 2020 tot 1.507 euro in december 2021, volgens onlangs vrijgegeven gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE). Dit is echter een variatie van 0,9 procentpunt (pp) lager dan die waargenomen in september 2021 (2,8%), wat betekent dat de lonen in reële termen dalen, wat een verlies aan koopkracht impliceert, rekening houdend met de stijging van de inflatie.

Daling in reële termen

"Het gemiddelde maandelijkse totale brutoloon per werknemer (per functie) is in het kwartaal eindigend in december 2021 (vierde kwartaal van het jaar) met 1,9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020, tot 1.507 euro. Zowel de reguliere component van die bezoldiging als de basisbezoldiging stegen met 2,3%, tot respectievelijk 1.103 en 1.036 euro. In reële termen, met als referentie de variatie van de consumentenprijsindex, daalde de gemiddelde totale en reguliere bezoldiging per werknemer met respectievelijk 0,5% en 0,1%, terwijl de basisbezoldiging ongewijzigd bleef. Deze resultaten hebben betrekking op 4,3 miljoen banen, die overeenkomen met uitkeringsgerechtigden van de sociale zekerheid en abonnees van de Caixa Geral de Aposentações", aldus het INE-bulletin.