Deze beperkingen bereikten de Portugese Vereniging voor Consumentenbescherming (DECO), die van de beleidsmakers eiste dat zij nieuwe maatregelen zouden nemen om een einde te maken aan discriminerende praktijken op grond van een woonplaats.

Onder druk van de DECO en na de bespreking in het parlement van Madeira heeft het parlement van de Republiek uiteindelijk een nieuwe wet opgesteld die elke vorm van discriminatie verbiedt bij onlineverkoop op basis van de woonplaats of vestiging van de consument.

Volgens de DECO is het bedrijven in Portugal, ongeacht de woonplaats van de consument

- verboden om de toegang van consumenten tot hun websites te beperken, of om zonder hun toestemming door te verwijzen naar een andere website;

- niet toegestaan verschillende voorwaarden toe te passen voor online betalingstransacties op grond van de woon- of vestigingsplaats van de consument.

- en moeten zij leveringsvoorwaarden voor hun goederen of diensten op het gehele Portugese grondgebied aanbieden. Zij mogen echter verschillende voorwaarden hanteren naargelang van de plaats van levering, met name wat de leveringskosten of de vervoerskosten betreft.

"Ondanks de Europese verordening terzake is het een feit dat, aangezien deze alleen van toepassing is in grensoverschrijdende relaties, veel consumenten geen toegang hebben tot goederen op nationaal niveau. Grensoverschrijdende geo-blocking was verboden, maar niet op nationaal niveau", voegde DECO eraan toe.

Volgens de consumentenorganisatie zal DECO toezien op de uitvoering van de wet om ervoor te zorgen dat geen enkele in Portugal wonende consument wordt gediscrimineerd op grond van zijn woonplaats of plaats van vestiging.

www.facebook.com/AssociacaoDECO
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/