"Portugal is helemaal niet afhankelijk van de gaspijpleiding die uit Rusland komt, het enige gas dat wordt gebruikt is LNG, dat in Sines aankomt en wordt hervergast en in ons land wordt gebruikt. Drie dagen geleden hadden we 80% gasreserves en nu is dat aantal zeker hoger", dus "we hebben zeer comfortabele reserves", verklaarde João Pedro Matos Fernandes.

In zijn toespraak tot Portugese journalisten in Brussel na afloop van een buitengewone vergadering van de Raad over de energiesituatie in Europa naar aanleiding van de crisis in Oekraïne, wees de ambtenaar erop dat Portugal gemiddeld zes schepen per maand met LNG ontvangt en dat er tegen eind maart acht zullen aankomen.

Geen bezorgdheid

João Pedro Matos Fernandes, die werd ondervraagd over mogelijke beperkingen in de levering van gas en brandstoffen aan Portugal als gevolg van geopolitieke spanningen, wees erop dat "de hoeveelheid en beschikbaarheid [...] momenteel geen punt van zorg zijn" voor de regering.

"Als we het hebben over diesel, benzine en ruwe olie, zijn er openbare reserves van 90 dagen levering, waaraan bedrijven worden toegevoegd", zei hij.

De Portugese regering overweegt steun, zoals toegang tot krediet, voor de sectoren die het meest afhankelijk zijn van gas, zoals textiel, keramiek en glas, alsmede verlichting voor elektriciteitsverbruikers, dit laatste via de extra middelen die met de koolstofbelasting in het Milieufonds zijn verkregen, ter waarde van 150 miljoen euro, voegde João Pedro Matos Fernandes hieraan toe.

Rusland is goed voor meer dan 40% van de jaarlijkse aardgasinvoer van de EU.

De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een sterke stijging van de gasprijs in de EU en van de wereldolieprijzen, een stijging die zich voordoet in de context van een reeds bestaande piek in de energieprijzen, gezien de crisis in de sector.