Boodschap van Heer Adama
Alle zeven stralen van God zijn belangrijk. Geen van hen kan worden verwaarloosd of terzijde worden geschoven. Zij werken allen in perfecte harmonie samen om het herstel van uw ziel en uw verloren paradijs te helpen. Zelf-realisatie en God-meesterschap komen voort uit de ijverige toepassing van deze Vlammen. U bent de "verantwoordelijke" architect van uw leven. Deze onsterfelijke en eeuwige Vlammen van God zullen voor u werken als u met hen werkt. Niemand kan zich met uw vrije wil bemoeien en niemand kan het voor u doen. Spirituele vooruitgang wordt voortgebracht als het resultaat van dagelijkse toepassing van Gods Wetten, Gods energieën via de zeven hoofdstralen, en het opruimen van iemands karma en emotionele lichaam.
Het is heel belangrijk dat u elke dag tijd vrijmaakt om uw spirituele werk te doen. Het aanroepen van de Heilige Vlammen en hun attributen opent de kanalen om een dieper begrip van kosmische wetten te ontvangen. Adem in, roep aan en vul jezelf met deze wonderbaarlijke energieën. Verbind je in je meditatie met de energie van deze Vlammen terwijl je contact maakt met je Goddelijke Essentie en je gidsen, waarbij je ijverig toepast wat je wordt getoond. Probeer de sluier van sterfelijke illusies op te lichten en u opnieuw te verbinden met de magie en kracht van de oorspronkelijke intentie van God voor uw eeuwige reis naar een groter doel en bestemming. Onze hulp is ook voor u beschikbaar als u erom vraagt; een eenvoudig gebedsverzoek vanuit uw hart brengt ons onmiddellijk in uw krachtveld als antwoord op uw oproep.

Hoe deze Affirmaties te gebruiken
Ik zou willen voorstellen dat u kunt kiezen om deze spreuken te gebruiken op elke manier die voor u persoonlijk goed voelt. Er is geen goede of foute manier om ze te gebruiken. Volg gewoon het duwtje van je hart en je Ziel.
Met dit in gedachten wil ik enkele praktische suggesties doen voor hen die zich afvragen hoeveel tijd of hoeveel Gebeden je elke dag zou moeten doen om een verschil te maken voor zichzelf en de Wereld. De meest effectieve manier om je met deze Gebeden bezig te houden is "met Intentie en een Liefdevol Hart". Liefde met vreugde is de sleutel. Het is het beste om elk gebed vocaal uit te spreken voor een maximaal effect.
Spreek elk gebed eerst één keer langzaam uit en neem de tijd om de lichtenergie die je zojuist in je hartcentrum hebt opgeroepen werkelijk te voelen. Voel elk woord als Parels van Licht en de voedende reactie die het in je teweegbrengt. Als je jezelf hebt toegestaan om het te voelen, wil je misschien elk Gebed drie keer herhalen of zelfs meer. Elke keer dat u een gebed herhaalt op de manier die ik zojuist heb uitgelegd, bouwt u momentum op, waardoor het Licht dat u aanroept zich op een grotere manier kan uitbreiden om u en anderen voor wie u bidt te zegenen. Delen van sommige Gebeden zijn bedoeld om in een versneld tempo uitgesproken te worden om meer energie te creëren om een groter momentum te creëren.
De meest effectieve Affirmaties zijn die, welke diep gevoeld worden vanuit het hartcentrum in Liefde. De Affirmatie wordt dan een meditatie en het proces wordt Eén met God, contact makend met de Bron van je Wezen. Je mag zoveel Gebeden doen als je per dag wilt. Gebeden die te snel op een robotachtige manier worden herhaald zijn niet erg effectief en brengen weinig of geen transformatie.
Alles in het Universum is gemaakt van Licht van de Scheppers Liefde. Gebeden, Affirmaties en Decreten zijn hulpmiddelen om het Licht van de Scheppers Liefde aan te roepen. Uit het Licht kwamen wij, en tot het Licht zijn wij voorbestemd om terug te keren. Als je wenst te ascenderen en te leven in de Rijken van Liefde en Licht, is het belangrijk dat je jezelf toelegt op het dagelijks verhogen van je "Lichtquotiënt" door in Liefde het Licht aan te roepen dat je wenst te worden.

Uit het Hart van de Schepper
Hier is een citaat uit het Hart van de Schepper via Heer Adama die eraan toevoegt... Weet, geliefden, dat terwijl jullie ons materiaal lezen, wij bij jullie zijn om jullie proces te begeleiden. "Terwijl jullie opnieuw gekerstende wezens worden, is alles wat jullie zullen ervaren de meest tedere Liefde. Ik vraag jullie om in je hart te gaan en te voelen hoeveel Ik van jullie persoonlijk hou, en ook van ieder mens. Iedereen is zo kostbaar, zo mooi, zo verbazingwekkend en uniek! Mijn hart wil jullie dit alleen laten zien en jullie de Liefde schenken die jullie erfdeel is. Geef je over aan de Liefde, kinderen van mijn Hart! De waarheid van Liefde die IK BEN is een web van Leven zo sterk en zo vol, zo volmaakt in zijn holografische natuur, dat alles de liefde bedrijft met al het andere. Dit is waar Ik jullie naar terugbreng. De 'Houding van Dankbaarheid' zal jullie op weg helpen met zoveel Genade! Wees gezegend, mijn geliefde kinderen. Ik roep jullie terug naar 'huis', naar mijn Hart, waar jullie nooit meer verdriet of gebrek van welke aard dan ook zullen kennen, en jullie zullen gezegend worden zonder maat. Ik zal alle schatten van de Hemel aan jullie voeten leggen! Dit is mijn Wil voor jou. Dit zijn de geschenken die Ik verlang te schenken aan jullie allemaal."