Geliefde IK BEN Aanwezigheid, straal nu vanuit het hart van geliefde Alfa en Omega, vanuit het hart van geliefde Helios en Vesta, in onze individuele harten en geesten, glorieuze golven van gouden Vlam van Verlichting en Vrede.
Overstroom ons met de kostbare oliën van universele Kennis en Wijsheid.
Kom nu en richt Uw kostbare Lichtstralen van Goddelijke Verlichting en Vrede in elk aspect van ons leven. Overstroom de Aarde en de mensheid met de gouden Vlam van Christus' Verlichting, Begrip en Vrede vanuit het Hart van God in de Grote Centrale Zon.
Goddelijke Vlam van Verlichting,
Zegen vandaag mijn wereld.
Gouden Golven van Vrede,
Zegen mijn wereld op Gods volmaakte wijze.
Vlam van Licht zo wonderlijk om te aanschouwen,
IK BEN Uw Wijsheid in alles wat IK BEN.
Gouden Fontein van Verlichting,
Doordrenk elk deel van mijn wezen met Uw Gouden Olie. IK BEN, IK BEN, IK BEN verlichting die door mijn hart, geest en ziel straalt!
(Herhaal de volledige aanroeping 3 of 6 keer)