Wereldwijd is 59% van de 11.000 respondenten in 17 landen het ook eens met deze stelling (36% niet-eigenaars en 23% eigenaars). Duitse (61%), Britse (55%), Nederlandse (48%) en Franse (47%) niet-bezitters zijn het sterkst deze mening toegedaan.

Van degenen die een SUV bezitten, is 31% Nederlanders en 31% Zuid-Afrikanen het hiermee eens. De Portugezen zitten dicht bij het midden (27%). Turkse en Mexicaanse eigenaars zijn het er het minst mee eens dat SUV's meer vervuilend zijn dan andere voertuigen (respectievelijk 11% en 13%).

De milieukwestie is dus een twistpunt tussen de voor- en tegenstanders van SUV's, maar deze kwestie is niet de enige kritiek op deze auto's. De omvang van SUV's is een ander punt van kritiek, omdat ze in steden vaak voor problemen zorgen omdat ze te groot worden geacht voor verkeersstroken en parkeerplaatsen.

Twee op de drie niet-SUV-bezitters vinden deze en andere kritiek terecht. In Portugal is 60% het daarmee eens, zij het in mindere mate dan de Britten en de Duitsers (respectievelijk 84% en 80%). Van de eigenaars vindt wereldwijd slechts één op de twee respondenten de kritiek terecht, onder de Portugese respondenten is dat 48%. Noord-Amerikanen, Fransen en Spanjaarden zijn deze mening het minst toegedaan (respectievelijk 41%, 42% en 43%).