Deze beleggingsoptie werd in 2017 in de wet geïntroduceerd en later in 2018 gereguleerd, maar in feite vonden de eerste goedgekeurde processen pas in 2019 plaats.

Sindsdien is er een groeiende belangstelling geweest, niet alleen van individuele beleggers voor deze specifieke beleggingsoptie, maar ook van nationale en internationale bedrijfsspelers die hier een kans zagen om de herkomst en het profiel van hun beleggers te diversifiëren en de Portugese financiële markt te ontwikkelen.

Als gevolg van dit succes verschijnen er steeds meer fondsen op de Portugese markt en doet zich een dilemma voor. Welk fonds moet worden gekozen? Op welke criteria moeten beleggers letten?

In de eerste plaats moet de rechtmatigheid ervan worden geverifieerd, evenals van de respectieve beheersentiteit, waarbij de situatie, de datum van goedkeuring en het begin van de activiteit door de regelgevende instantie in Portugal - de CMVM (Commissie voor de effectenmarkt) - moeten worden geverifieerd.

Vervolgens is het van essentieel belang om na te gaan of zij in aanmerking komen voor de aanvraag van de belegger voor het Gouden Visum, aangezien er geen officiële lijst van in aanmerking komende fondsen bestaat. In dit verband is het dus van belang de looptijd (ten minste 5 jaar vanaf de investeringsdatum), het doel (kapitalisatie van bedrijven) en het feit dat 60% van de waarde van de investeringen wordt gedaan in commerciële bedrijven die op Portugees grondgebied zijn gevestigd, te verifiëren.

Geverifieerd aan deze twee punten, is er nog een aanzienlijke lijst van mogelijkheden beschikbaar. Natuurlijk kan aan de hand van het - min of meer conservatieve - beleggersprofiel al een rangorde worden gemaakt, evenals van de werkterreinen en de specialisatie van het fonds, maar vervolgens moeten bij de analyse de volgende criteria in aanmerking worden genomen:

- Termijn en minimum inschrijvingsbedrag, ook relevant voor beleggers die hun belegging willen diversifiëren met meer dan één fonds;

- Inschrijvings-, onderhouds- en prestatiekosten bij de uitstap;

- Beleggings-, activadiversificatie- en uitstapstrategie;

- Mogelijkheid om de looptijd van het fonds te verlengen en uitstapbeleid voor beleggers;

- Verwacht rendement, voorwaarden en beleid inzake inkomensverdeling;

- Maximaal verwacht beleggingsdoel, aantal reeds onderschreven deelnemingsrechten, huidig profiel van de deelnemingsrechtenhouders en reeds gedane beleggingen;

- FATCA compliance - essentieel voor Noord-Amerikaanse beleggers;

- knowhow, staat van dienst en samenstelling van de bestuursorganen van de beheersentiteit;

- Afstemming van belangen tussen beleggers, fondsbeheerders en fondsadviseurs - namelijk via hun deelname in het kapitaal van het fonds en de vastgestelde beloningsmethode;

- Nationale en internationale blootstelling;

- Registratie binnen Interbolsa, de bewaarnemende bank en de accountant van het fonds;

- KYC- en AML-beleid.

Volgens door de Bank van Portugal verzamelde gegevens bereikten de Portugese beleggingsfondsen eind 2021 een maximumbedrag van 35,5 miljard euro, het hoogste bedrag sinds januari 2008.

Er zij aan herinnerd dat het minimumbeleggingsbedrag sinds 1 januari 2022 is geactualiseerd tot 500.000 euro, waarbij echter dezelfde voordelen worden gehandhaafd die deze optie van nature biedt - belastingefficiëntie, diversificatie, potentieel hoger rendement en delegatie van beheer.

Met de invoering van geografische beperkingen op de optie van vastgoedbelegging hebben sommige fondsen zich reeds gepositioneerd als een manier om dit obstakel te overwinnen, door de mogelijkheid te bieden om op de datum van liquidatie toegang te krijgen tot een appartement in het centrum van de stad, dat deel moet uitmaken van de portefeuille van het fonds, als een alternatief voor de terugvordering van het oorspronkelijk in de deelnemingsrechten geïnvesteerde kapitaal. Gezien het tempo van de valorisatie van de Portugese onroerend-goedmarkt in de afgelopen jaren, kan dit een zeer interessante investeringsbeslissing zijn.

Met de toename van het aantal fondsen en beheersentiteiten waaraan vergunning is verleend en die op de Portugese markt actief willen zijn, zal de CMVM naar verwachting een nog strengere houding aannemen om het toezicht op hen te versterken teneinde de belangen van de beleggers te verdedigen, waarbij het steeds belangrijker wordt een fonds en een beheersentiteit te kiezen die de bij wet opgelegde plichten en verplichtingen strikt naleven.

Sara Sousa Rebolo

srebolo@caiadoguerreiro.com

Advocaat & Partner

Advocatenkantoor Caiado Guerreiro