"We hebben een grote Oekraïense gemeenschap in Portugal, die perfect is gevestigd, geïntegreerd en gestabiliseerd, veel van de mensen die naar Portugal komen hebben familieleden of vrienden die hier al zijn en die hen in de eerste fase zullen steunen", zei zij.

De ambtenaar zei dat Portugal in staat is deze mensen te verwelkomen en benadrukte dat het land "mensen nodig heeft".

"We hebben duidelijk mensen nodig. De beroepsbevolking is sterk teruggelopen, Portugal heeft mensen nodig en in dat perspectief is het idee dat we hebben om zoveel mogelijk mensen te verwelkomen", zei ze.

Francisca Van Dunem prees het werk van de medewerkers van de Dienst Vreemdelingen en Grenzen (SEF), "die teams van vrijwilligers hebben gevormd om in ploegen overuren te maken".

"Ik ben ervan overtuigd dat, aangezien het een uitzonderlijk moment is dat een grote emotionele lading heeft (...), er een gevoel van grote solidariteit is ontstaan in de Portugese samenleving, dat SEF niet is ontgaan", zei de minister.

Screening

De minister wees ook op de uitbreiding van de screeningcapaciteit van SEF om de veiligheid van het hele proces te garanderen, namelijk de teams die naar de consulaten van Warschau en Boekarest zijn gestuurd om de middelen te versterken en de screening van mensen te vergemakkelijken met het oog op de activering van het beschermingsmechanisme.

Wat de noodzakelijke veiligheidscontrole bij aankomst betreft, zei zij dat, wanneer mensen geen identificatiedocumenten bij zich hebben, deze controle bijvoorbeeld kan worden verricht aan de hand van getuigenverklaringen, "vergelijkbaar met wat er gebeurt wanneer je gaat stemmen".

Zij legde uit dat pas nadat SEF de veiligheid heeft gecontroleerd en groen licht heeft gegeven, de persoon toestemming krijgt om in Portugal te blijven.

"Als er bijvoorbeeld geen ernstige misdrijven zijn gepleegd - die in Europese databanken zullen worden opgenomen - en er tot dusver geen zaak is opgedoken", heeft de persoon groen licht om in Portugal te blijven.

De minister voegde er ook aan toe dat alle personen die aankomen onmiddellijke bescherming genieten, waardoor zij toegang krijgen tot een nummer voor gezondheidsdiensten, sociale zekerheid en een fiscaal nummer.

"Op deze manier zal het mogelijk zijn om te profiteren van sociale steun (...), van gezondheidszorg, die velen nodig zullen hebben (fysiek en psychisch). Het NIF [fiscaal identificatienummer] zal het mogelijk maken de arbeidsmarkt te betreden", aldus Van Dunem, die herinnerde aan de meer dan 13.000 werkaanbiedingen die reeds door bedrijven zijn geregistreerd.

Gevraagd naar het maximumaantal dat Portugal kan opvangen, zei zij nog niet over een getal te beschikken, waarbij zij benadrukte dat het land met de Europese Unie samenwerkt aan de verdeling van de quota over de landen.