"De huidige fase [van de pandemie] rechtvaardigt de verandering in het openbaarmakingspatroon, waarbij beide dagelijkse verslagen worden stopgezet", voegt de DGS in een verklaring toe.

Het nieuwe formaat van het situatieverslag zal "het aantal bevestigde gevallen en sterfgevallen in Portugal, gecumuleerd over zeven dagen, alsook de dagelijkse ziekenhuisbezetting op het continent, met de respectieve wekelijkse variatie" bevatten.

Er zullen ook naar regio en leeftijd gedifferentieerde gegevens over het aantal gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen worden vrijgegeven.

"De opnames zullen een weerspiegeling zijn van de bedden die bezet zijn met gevallen van Covid-19", geeft het DGS ook aan.

De vaccinatiegegevens zullen start-, volledige en boosterdoses per leeftijd omvatten. Gegevens over griepvaccinatie worden niet langer gepubliceerd in het situatieverslag, dat samen met het pandemiemonitoringsverslag zal worden uitgebracht.

"Dit gegevensverspreidingsmodel zal worden aangepast wanneer de epidemiologische situatie dit rechtvaardigt", benadrukt de DGS.