Volgens de laatste update heeft SEF sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, op 24 februari, tot vandaag 13.00 uur, 4.626 verzoeken om tijdelijke bescherming aanvaard.

Op woensdag waren er 4.310 verzoeken geregistreerd.

De Portugese regering verleent tijdelijke bescherming aan mensen die als gevolg van de oorlogssituatie uit Oekraïne komen.

Volgens een resolutie van de Raad van Ministers krijgen aanvragers van tijdelijke bescherming automatisch een verblijfsvergunning voor een jaar, die tweemaal met zes maanden kan worden verlengd.

Deze aanvragen kunnen worden ingediend bij de nationale steuncentra voor de integratie van migranten en bij de regionale kantoren van de SEF.

De Dienst Vreemdelingen en Grenzen beschikt over 24 servicebalies in het hele land die uitsluitend bestemd zijn voor Oekraïense burgers.

SEF beschikt ook over een structuur op de luchthaven van Lissabon voor de registratie van verzoeken om tijdelijke bescherming van Oekraïense burgers die per vliegtuig naar Portugal komen.