"Hoewel tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 in totaal 5,94 miljoen sterfgevallen werden gemeld, schatten wij dat wereldwijd 18,2 miljoen mensen zijn overleden als gevolg van de Covid-19-pandemie - een maatstaf voor het sterfteoverschot - in deze periode", vordert het onderzoek dat reeds door vakgenoten is beoordeeld.

Wat Portugal betreft, vermeldt de studie 19.000 sterfgevallen gemeld door Covid-19 tot 31 december, een sterftecijfer door Covid-19 gemeld per 100.000 mensen van 94,8 en een geschat sterfteoverschot van 40.400.

Het onderzoek voegt er ook aan toe dat de oversterftecijfers sterk varieerden van regio tot regio, hoewel het aantal sterfgevallen ten gevolge van de pandemie vooral in Zuid-Azië en Afrika bezuiden de Sahara veel hoger was dan uit de officiële verslagen blijkt.

"Het sterftecijfer wordt wereldwijd geschat op 120 sterfgevallen per 100.000 inwoners en in 21 landen bedraagt het sterftecijfer meer dan 300 sterfgevallen per 100.000 inwoners", zo luiden de conclusies van het onderzoek.

De hoogste geschatte sterftecijfers werden geregistreerd in Latijns-Amerika (512 sterfgevallen per 100.000 inwoners), Oost-Europa (345 sterfgevallen), Midden-Europa (316), zuidelijk Afrika bezuiden de Sahara (309) en centraal Latijns-Amerika (274).