Volgens de verklaring van de Raad van Ministers zal het document een wijziging inhouden van het toepassingsgebied van de resolutie die tijdelijke bescherming biedt aan personen die als gevolg van de oorlogssituatie uit Oekraïne komen.

De resolutie breidt "de werkingssfeer van de regeling inzake tijdelijke bescherming uit tot niet-Oekraïense burgers, onderdanen van derde landen of staatlozen, en hun familieleden, die in Oekraïne internationale bescherming genieten, alsook tot niet-Oekraïense burgers, onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne verblijven en niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren", aldus de verklaring.

Snelle integratie

De Portugese regering heeft ook "uitzonderlijke maatregelen" goedgekeurd in het kader van het verlenen van tijdelijke bescherming aan mensen die als gevolg van de oorlog uit Oekraïne komen, om te zorgen voor een "doeltreffende en snelle" opvang en integratie.

Aanvragers van tijdelijke bescherming krijgen automatisch een verblijfsvergunning voor een jaar in Portugal, die twee keer met zes maanden kan worden verlengd.