In een vandaag gepubliceerde verklaring, waarin niet werd vermeld wanneer de acties plaatsvonden, verklaarde de autoriteit dat zij 182 marktdeelnemers had geïnspecteerd en twee strafrechtelijke procedures had ingeleid wegens prijsspeculatie en 14 wegens administratieve overtredingen.

Als een van de belangrijkste inbreuken noemde de ASAE "het niet nakomen van de verplichtingen van een distributeur, het niet tijdig verstrekken van de vereiste precontractuele informatie aan de consument en het niet nakomen van de verplichtingen van de fabrikant die gelden voor importeurs of distributeurs van persoonlijke beschermingsmiddelen".

De autoriteit zei ook dat de "medicijnpillen" naar verluidt werden verkocht met de belofte van een preventie van Covid-19 en niet beschikten over "een vergunning van de nationale instantie voor geneesmiddelen" of "een etikettering in het Portugees die het mogelijk maakte te weten om welk product het ging".

In de afgelopen twee jaar heeft de ASAE naar eigen zeggen ongeveer 14 miljoen maskers in beslag genomen bij inspectie-acties.