Faucet: Een website die je betaalt in cryptocurrencies voor het spelen van spelletjes of het doen van bepaalde taken. [Ze betalen meestal uit in kleine bedragen, d.w.z. Satoshis].

FIAT: Fiat geld is een valuta die als geld is vastgesteld, vaak door regelgeving van de overheid. Fiat geld heeft geen intrinsieke waarde en heeft geen gebruikswaarde. Het heeft alleen waarde omdat een regering de waarde ervan handhaaft, of omdat partijen die met elkaar ruilen, het eens zijn over de waarde ervan. Bv. Dollars, Euro's en Ponden zijn allemaal voorbeelden van FIAT valuta.

Fiat On-Ramp: Een fiat-on-ramp is een manier om cryptocurrency uit fiat, of gewoon geld, te halen. bv. Coinbase, Binance, Kraken en andere cryptocurrency exchanges zijn allemaal voorbeelden van FIAT-on-rampen.

Fiat-Pegged Cryptocurrency: Een munt, token of asset uitgegeven op een blockchain die gekoppeld is aan een door de overheid of banken uitgegeven valuta.

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN): Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is een federaal regelgevingsbureau van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten.

Fish (Vis): Iemand die een kleine crypto-investering heeft.

Flash Loans (Flitsleningen): Flitsleningen zijn een soort leningen zonder onderpand die worden gebruikt in gedecentraliseerde financiering (DeFi).

Flippening: Dit is het hypothetische moment van wanneer Ethereum(ETH) Bitcoin(BTC) inhaalt als de grootste cryptocurrency.

Flipping: Een investeringsstrategie waarbij je iets koopt met het doel om het later met winst door te verkopen, meestal in een korte tijdspanne.

FOMO: Angst om iets te missen (fear of missing out).

Fork: Een cryptocurrency fork is een update van de software die het gedistribueerde netwerk bestuurt, waardoor bestaande regels ofwel geldig ofwel ongeldig worden, dit resulteert in spin-off versies van Bitcoin. Een harde vork is wanneer de nodes die de basis vormen van de blockchain zodanig worden veranderd dat ze niet langer in staat zijn om te communiceren met oude ongewijzigde nodes. Een soft fork is een vork waarbij de nodes van de nieuwe cryptocurrency nog steeds kunnen communiceren met de nodes van de oude, en vice versa. Dat betekent dat er wel updates worden doorgevoerd, maar dat er geen volledig nieuwe blockchain hoeft te worden aangemaakt.

FUD: Een acroniem dat staat voor "Fear, Uncertainty and Doubt (angst, onzekerheid en twijfel)." Het is een strategie om de perceptie van bepaalde cryptocurrencies of de cryptocurrency markt in het algemeen te beïnvloeden door het verspreiden van negatieve, misleidende of valse informatie.

FUDster: Iemand die FUD verspreidt.

Full Node (Volledige node): Sommige Nodes downloaden de volledige geschiedenis van een blockchain om de regels volledig af te dwingen. Omdat ze de regels volledig afdwingen, worden ze beschouwd als een Full Node.

Fungible: Dit betekent dat iets vervangen kan worden door een ander identiek item, d.w.z. onderling uitwisselbaar. bijv. een dollar is hetzelfde als alle andere dollars.

Futures: Een futurescontract is een gestandaardiseerde juridische overeenkomst om een bepaalde grondstof of actief te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaald tijdstip in de toekomst.