In vergelijking met januari, toen een bedrag van 48 miljoen euro werd aangetrokken, bedroeg de daling 12,5%.

In de tweede maand van het jaar werden 94 gouden visa verleend (evenveel als in januari), waarvan 69 voor de aankoop van onroerend goed (41 voor stadsvernieuwing) en 25 via het criterium van de kapitaaloverdracht.

De investeringen voor de aankoop van onroerend goed bedroegen in februari 32,7 miljoen euro, waarvan 14,3 miljoen euro voor stadsvernieuwing, terwijl het bedrag voor kapitaaloverdracht 9,3 miljoen euro beliep.

In februari werden 21 gouden visa verleend aan mensen uit de Verenigde Staten, 13 aan mensen uit China, 7 aan mensen uit India, nog eens 7 aan mensen uit Brazilië en 6 aan mensen uit Libanon.

Vorige maand werden 100 verblijfsvergunningen verleend aan herenigde familieleden, met een totaal van 205 voor het jaar.