De PAN-partij heeft de regering verzocht de analyse van aanvragen voor gouden visa door Wit-Russische burgers op te schorten, naar analogie van wat reeds met de Russen is gebeurd, en wil dat de begunstigden van deze twee landen bekend worden gemaakt.

De partij richtte twee verzoeken aan de regering, namelijk aan de minister van Staat en Buitenlandse Zaken, Augusto Santos Silva, en aan de minister van Binnenlandse Zaken, Francisca Van Dunem. In het initiatief verwijst Mens-Dier-Natuur naar het eind februari door de Minister van Buitenlandse Zaken aangekondigde besluit dat Portugal de toekenning van gouden visa aan Russische burgers opschortte, als onderdeel van de sancties die de Europese Unie aan Rusland oplegt wegens de inval in Oekraïne.

De PAN-afgevaardigden vragen echter dat de Portugese staat "verder gaat en dat dergelijke opschortingen bij wijze van voorzorgsmaatregel en de reeds door de regering aangekondigde opschortingen ook gelden voor Wit-Russische burgers".

"Zonder deze voorzorgsschorsingen zou ons land gebruikt kunnen worden als ontsnappingsventiel voor Europese sancties tegen Russische en Wit-Russische oligarchen, wat altijd zal betekenen samenwerking, ook al is het indirect, met het Poetin-regime en zijn bondgenoten", waarschuwen ze.

De PAN verdedigt ook de opschorting van de "behandeling en analyse van processen met betrekking tot verzoeken om gezinshereniging, permanent verblijf en nationaliteit door naturalisatie van Russische burgers met gouden visa".

De partij rechtvaardigt dat "de risico's van corruptie, belastingontduiking en het witwassen van geld die hiermee gepaard gaan niet opwegen tegen de mogelijke voordelen".

"Terwijl het algemene kader van problemen in verband met het 'gouden' visumprogramma al goed gedefinieerd was, was er na de Russische invasie van Poetin in Oekraïne een probleem van morele aard in verband met dit mechanisme, dat verband houdt met het feit dat hetzelfde voor Russische burgers, die behoren tot de oligarchie die Poetin steunt, zijn regime en zijn acties die de meest elementaire democratische waarden ondermijnen, in ons land onderdak kunnen krijgen en dus onbeperkt toegang hebben tot de Schengenzone, naar meer dan 100 landen kunnen reizen en de internationale sancties kunnen omzeilen die verschillende landen hen op verschillende niveaus (namelijk het financiële systeem) opleggen".