"Naast een prijsstijging zal er ook een tekort aan producten ontstaan, wat leidt tot speculatie, die op haar beurt weer leidt tot een verdere stijging. Het is onmogelijk te weten hoe ver de stijging zal gaan", aldus de voorzitter van de Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), die eraan toevoegde dat er boeren zijn die de productie van verschillende seizoensgewassen, zoals maïs, groenten en sommige fruitsoorten, zullen opgeven om geen verliezen te lijden. "De voorraad van sommige producten, zoals meel voor pasta, is zo laag dat we over een maand of twee misschien op rantsoen moeten gaan, zoals in de jaren 70 is gebeurd", zei hij.

De vice-voorzitter van de Portugese Vereniging van Distributiebedrijven, Gonçalo Lobo Xavier, vertelde Expresso dat er voorlopig geen sprake is van productieonderbrekingen, "maar er is een absoluut ongekende prijsdruk". De directeur-generaal van de Portugese vereniging van merkproducten, Pedro Pimentel, geeft toe: "We kunnen in de detailhandel een scenario hebben dat identiek is aan de rijen bij benzinestations, met mensen die op voorhand niet-bederfelijke producten kopen". De voorzitter van de Voedselbank tegen honger waarschuwt dat "voedseltekorten een niveau zullen bereiken dat in vele jaren niet is voorgekomen".