Het suggereerde de zoeker naar verlichting in gebed aanspraak te maken op goddelijkheid met de titel, "Ik Ben". Mag ik de lezers van de auteur vragen eens na te denken over de uitdaging die de grote C.S. Lewis stelde met betrekking tot het opeisen van die unieke titel?

Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door mij" (Johannes 14:6).

Het lijdt geen twijfel, dat de godsdienstige leiders wisten, dat Jezus met deze titel beweerde de vleesgeworden Christus te zijn, anders zouden zij Hem niet hebben willen kruisigen, omdat Hij dit beweerde. Dus zo'n bewering laat ons maar één van de drie mogelijkheden: hij was ofwel: 1. een leugenaar (bedrieger), 2. een krankzinnige (vergelijkbaar met iemand die gelooft dat hij een gepocheerd ei is), of 3. waardig om voor te buigen en aanbeden te worden als de ware Heer.

Mogen wij bevrijd worden door deze ultieme waarheid/liefde, (en niet met de mond vol tanden staan over het feit dat Hij slechts een andere "grote morele leraar" is; Hij heeft geen andere optie dan erkenning als Verlosser en Heer voor ons opengelaten).

Want "alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

Ik zal deze dingen graag met iedereen vrijblijvend bespreken.

Paul, e-mail celticgb@yahoo.co.uk