"De tijd is gekomen om het openbaar vervoer nog meer te steunen en veerkrachtige oplossingen te bouwen zonder fossiele brandstoffen", verdedigt Zero in een verklaring, waarin concrete maatregelen worden voorgesteld om een "onmiddellijk antwoord" te geven op de energiecrisis die inhouden dat "minder gebruik van fossiele brandstoffen" wordt aangemoedigd.

Een van de door milieuactivisten bepleite maatregelen is het "tijdelijk gelijkstellen van gemeentelijke en grootstedelijke abonnementen voor de halve prijs" om meer mensen aan te moedigen het openbaar vervoer te nemen.

Een andere maatregel is de herziening of zelfs afschaffing van het AutoVoucher-Programma, omdat dit volgens hen alleen ten goede komt aan "het deel van de bevolking dat meer computervaardig is".