Met 10.621 geregistreerde sterfgevallen is het totale sterftecijfer in februari 2022 met 16,8 procent gedaald ten opzichte van februari vorig jaar, ondanks een stijging van het aantal mensen met Covid-19 dat is overleden, vergeleken met januari.

In februari van dit jaar stierven 1.118 mensen aan Covid-19, 126 meer dan in de voorgaande maand, wat overeenkomt met 10,5% van het totale aantal sterfgevallen in die maand. Vergeleken met februari vorig jaar zijn er 2.476 minder mensen overleden aan covid-19.

Tussen 31 januari en 20 februari 2022 lag het totale aantal sterfgevallen hoger dan het vijfjarig gemiddelde van vóór de pandemie, maar van 21 februari tot 6 maart lag het weer onder het gemiddelde van dezelfde periode tussen 2015 en 2019.

De 125.147 sterfgevallen die vorig jaar in Portugal werden geregistreerd, waren 1,2% meer dan in 2020, zo blijkt uit cijfers van het INE.

Geboorten

Het aantal kinderen dat in januari 2022 werd geboren, steeg met 4,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, met 6.257 levendgeborenen.

Het natuurlijk saldo (verschil tussen sterfgevallen en levendgeborenen) bleef in januari van dit jaar negatief (min 5.461), maar daalde ten opzichte van januari 2021, toen het saldo -13.656 bedroeg.

Volgens het INE bedroeg het natuurlijk saldo in 2021 -45.216, een meer uitgesproken negatieve waarde dan in 2019 (-25.214) en 2020 (-38.932).

Huwelijken

Het aantal huwelijken is in januari met 40% gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, met 1.140 huwelijken, 326 meer dan in januari 2021.