De gegevens over in afvalwater verzamelde monsters zijn opgenomen in de studie "Wastewater analysis and drugs" - uitgevoerd in 75 steden in 25 landen, met gegevens verzameld in Lissabon, Almada en Porto in Portugal - hebben betrekking op 2021 en zijn gepubliceerd door de Europese groep SCORE, in samenwerking met het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA).

Volgens een deskundige van het EMCDDA, dat in Lissabon is gevestigd, komen de gegevens die in de afvalwateranalyses van Lissabon zijn verzameld "goed overeen" met die van de andere onderzochte steden, met een toename van het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetaminen en methamfetaminen en een afname van MDMA. (algemeen bekend als ecstasy).

Anderzijds is in Porto alleen het gebruik van amfetaminen gestegen, in tegenstelling tot in andere Europese steden, en is het gebruik van de andere onderzochte stoffen gedaald.

Aanzienlijke stijging

In Almada was er ook een "significante toename" van het gebruik van cocaïne, amfetaminen en ecstasy en een afname van de rest.

In de studie wordt gewezen op "een toename van de detecties van de meeste onderzochte drugs" (cannabis, cocaïne, methamfetaminen, amfetaminen en MDMA) in 2021 tijdens de lockdown als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Wat cannabis betreft, werden de hoogste ladingen van de metaboliet (THC-COOH) aangetroffen in Zuid- en West-Europese steden, met name in Portugal, Spanje, Kroatië, Tsjechië, Nederland en Slovenië.