Dit lijkt nogal ironisch gezien het feit dat hij duidelijk geen burger van het VK meer is en voldoende fatsoen zou kunnen opbrengen om ons democratisch besluit te aanvaarden om uit een organisatie te stappen die in feite door niet-gekozen eurocraten wordt geleid en zijn vitriool ergens anders op te richten.

Hij maakt veel gewag van de tekortkomingen van de Britse regering, maar vergeet gemakshalve te vermelden dat er grote verschillen zijn binnen de EU zelf en dat Zweden er heel goed voor kan kiezen om in de nabije toekomst uit de EU te stappen. En als Macron wordt vervangen door LePen, dan zou Frankrijk wel eens dezelfde weg op kunnen gaan - interessant!

Wat zijn andere punten betreft: ja, het Verenigd Koninkrijk heeft financiële middelen van de EU ontvangen, maar dit totaal weegt bij lange na niet op tegen wat wij hebben moeten betalen, zelfs niet als rekening wordt gehouden met de korting die Thatcher heeft bedongen.

Hij heeft op handige wijze het debat over Covid verdraaid, het gesprek ging over het succes van het besluit van de Britse regering om vol door te gaan met ons vaccinatieprogramma in vergelijking met het publiekelijk gerapporteerde getreuzel van Van de Lyden en haar cohorten om het EU-programma op gang te brengen, dat uiteindelijk mijlenver achterliep op het onze, een zielig voorbeeld van besluiteloosheid en incompetentie van de EU.

Uiteindelijk zal de geschiedenis uitwijzen of het VK zal besluiten de EU te verlaten of dat de EU in haar huidige vorm zal blijven bestaan. Maar als de huidige financiële markten een indicatie zijn, dan staat het pond sterling ten opzichte van de euro op het hoogste niveau van de laatste 5 jaar, stof tot nadenken.

S. Parsons, Per e-mail

oorspronkelijke brief