De laatste paar jaar hebben een paar zeer belangrijke gebeurtenissen de aard van onze visie op residentieel investeren veranderd.

Sommige van de redenen waarom vermogende families een tweede verblijfplaats wensen, blijven dezelfde: zij willen verhuizen naar een land dat hun meer vrijheid biedt op het gebied van Europees verkeer en betere sociale, onderwijs- en gezondheidsmogelijkheden voor het gezin.

Het komt echter steeds vaker voor dat vermogende families nu de mogelijkheden van een tweede verblijfplaats zien op het gebied van financiële en successieplanning. Net zo goed een plan B of C als een plan A.

De bescherming van een goed gereguleerd land.

Niet alle landen zijn gelijk als je kijkt naar hun zakelijke en sociale omgeving. Toegang krijgen tot landen met een onpartijdig rechtssysteem en bescherming door sterke politie- en veiligheidsdiensten is een grote aantrekkingskracht voor vermogende families.

Toegang tot gereguleerde investeringen.

De toegang tot banken, investeringen en andere markten zijn vaak gesloten of beperkt voor niet-onderdanen en niet-ingezetenen.

Aangezien een investeerder een evenwichtige aanpak nodig heeft bij het opbouwen van een investeringsportefeuille, kan een tweede residentie een geweldig instrument zijn om vermogende families te helpen hun vermogensbeheermogelijkheden uit te breiden.

Residency by investment biedt de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en te profiteren van lokale investeringen, bankieren en handel, die normaal gesproken beperkt zouden zijn als er geen residency was verkregen.

Vooringenomenheid ten aanzien van het land - diversificatie van de beleggingen.

Vermogende families hebben niet alleen te maken met hun beleggingen, maar ook met een soortgelijk dilemma wanneer het erom gaat te beslissen waar zij hun meer liquide middelen onderbrengen.

Inwoners van sommige vooraanstaande landen hebben slechts beperkt toegang tot de beste banken ter wereld. Als het op de veiligheid van de bankinstelling aankomt, komen landen als Zwitserland of Duitsland, Nederland, Singapore en Zuid-Korea als beste uit de bus. Van de 25 plaatsen in de top 25 van de lijst van de 50 veiligste banken ter wereld uit 2021 van Global Finance, nemen EU-landen zelfs 17 plaatsen in.

Bankieren in Europa is vaak beperkt en door een tweede verblijfplaats in een Europees land te nemen, kan een belegger toegang tot de bank krijgen en het risico van het hebben van uw geld in één land helpen spreiden. Uiteraard houden banken, met name die met een vergunning om in EU-rechtsgebieden te opereren, zich aan alle antiwitwasbeginselen en -richtlijnen van de EU, wat van essentieel belang is.

Opening van nieuwe markten.

In het verlengde van de bankmogelijkheden kan het verkrijgen van een tweede verblijfsvergunning, in een internationaal handelsvriendelijk land, nieuwe markten en mogelijkheden openen.

Landen als Portugal in het bijzonder bieden grote mogelijkheden voor nieuwe ingezetenen. Met moderne wetgeving, redelijke en soms vrij lage belastingtarieven kan het zeer gunstig zijn voor investeerders.

Een land dat echt heeft geprofiteerd van deze toename in inkomende investeringen is Portugal. Als land maakt het een soort gecontroleerde vastgoedboom door, gedeeltelijk geholpen door de oorspronkelijke vraag naar onroerend goed bij de start van het Portugese Gouden Visum-programma. Belangrijk is dat Golden Visa-investeerders volgens de statistieken van vorig jaar slechts 1,5% van alle vastgoedverkopen voor hun rekening nemen, wat wijst op een robuuste en volwassen markt met solide grondbeginselen.

Dat gezegd hebbende, zijn de regels over waar Golden Visa-beleggers onroerend goed kunnen kopen veranderd en hebben beleggers geen toegang meer tot de allerbeste gebieden van Portugal. Fondsen komen echter wel in aanmerking voor Golden Visa en stellen beleggers in staat te investeren in efficiënte vastgoedontwikkelingen in enkele van de beste gebieden van Portugal.

Een fonds komt niet alleen in aanmerking als investering voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een gezin, maar biedt ook een reële mogelijkheid om te investeren in een opkomende economie die goed gereguleerd is door de Portugese financiële autoriteiten. In tegenstelling tot sommige 'Golden Visa Trap'-eigendommen die er zijn, zullen fondsen waarschijnlijk aantrekkelijk zijn, of er nu een verblijfsrecht aan verbonden is of niet.

Successieplanning en hoe RBI wordt beschouwd als een belangrijk instrument.

Net zoals burgerschap door investering, wordt residentie door investering steeds vaker gebruikt als een kans om de volgende generatie te helpen.

De meeste landen hebben zeer specifieke regels inzake fysiek verblijf vooraleer nieuwe inwoners in aanmerking komen om naturalisatie aan te vragen. Deze regels kunnen verschillen van land tot land, bijvoorbeeld, Portugal heeft een lagere limiet van slechts 5 jaar vooraleer een nieuwe inwoner naturalisatie kan aanvragen, terwijl andere landen zoals Griekenland vereisen dat de aanvrager niet minder dan 183 dagen per jaar fysiek inwoner is gedurende 7 opeenvolgende jaren.

Om in aanmerking te komen voor een paspoort moet men slagen voor de taaltoets, die van fundamenteel belang is voor de procedure en die ertoe bijdraagt dat het programma in goede staat blijft.

Eenmaal toegekend is het paspoort overdraagbaar voor de komende generaties. Een investering vandaag kan dus een positieve invloed hebben op het leven van bijvoorbeeld ongeboren kleinkinderen.

Graham Sutcliffe

NG WERELDBURGERS