Volgens het economisch bulletin van maart, dat door de Bank van Portugal (BdP) is gepubliceerd, zou het bruto binnenlands product (bbp) in 2022 met 4,9%, in 2023 met 2,9% en in 2024 met 2,0% kunnen groeien, "profiterend van grotere ontvangsten van fondsen uit de Europese Unie en het behoud van gunstige financiële voorwaarden".

In december voorspelde de toezichthouder een economische groei van 5,8% in 2022, 3,1% in 2023 en 2% in 2024.

De voor dit jaar bekendgemaakte prognoses liggen dicht bij die van de Raad voor de Overheidsfinanciën (GVB), die uitgaat van een stijging met 4,8%. De officiële raming van het ministerie van Financiën bedraagt 5,5% voor dit jaar, maar de regering heeft reeds toegegeven dat zij het macro-economische scenario in het voorstel voor de staatsbegroting naar beneden zal bijstellen.

De Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling voorspelt een groei van het BBP met 5,8% en de Europese Commissie met 5,5%. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht een groei van 5,1%.