"De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een positieve voorlopige beoordeling van het door Portugal ingediende betalingsverzoek van 1,16 miljard euro, waarvan 553,44 miljoen euro subsidies en 609 miljoen euro leningen in het kader van het herstel- en veerkrachtplan", stelt de EC.

"De Portugese autoriteiten hebben met hun verzoek gedetailleerde en volledige bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat aan de 38 mijlpalen en doelstellingen is voldaan", voegt de EC daaraan toe.

Half januari ondertekende de minister van Financiën, João Leão, in Brussel de operationele overeenkomst voor het Portugese herstel- en veerkrachtplan (PRR).

De Europese Commissie preciseert dat het gaat om "hervormingen op het gebied van gezondheid, sociale huisvesting, sociale diensten, investeringen en innovatie, kwalificaties en vaardigheden, bosbouw, blauwe economie, bio-economie, hernieuwbare gassen (waaronder waterstof), overheidsfinanciën en overheidsadministratie".

"Verschillende van deze mijlpalen betreffen ook investeringen op het gebied van infrastructuur, het koolstofvrij maken van de industrie en digitaal onderwijs".