Zoals vele andere veranderingen die in de loop der jaren in Portugal hebben plaatsgevonden, is het idee van de vierdaagse werkweek ontstaan door invloeden uit andere landen. Steeds meer landen hebben een vierdaagse werkweek, waardoor dit onderwerp ook in Portugal op de agenda is komen te staan.

Voor de overwinning van de socialistische partij in de laatste verkiezingen beloofde premier António Costa dat als zijn partij zou winnen, hij de discussie over de vierdaagse werkweek zou aanzwengelen. In dit verband schreven zowel de Telegraph als The National News dat na de overwinning van de socialisten verwacht wordt dat Portugal de paden voor een vierdaagse werkweek zal inslaan. Het debat moet echter nog komen.

Werknemers- en werkgeversorganisaties

Deze bijna tegengestelde krachten hebben niet echt een verschillende mening over dit onderwerp, omdat ze allebei van mening zijn dat een voorstel voor een 4-daagse werkweek geen prioriteit heeft. Zij hebben echter verschillende argumenten om hun beweringen te staven.

Isabel Camarinha, leider van de Algemene Arbeidersvakbond (UGT) is van mening dat het idee van de PS niets voorstelt, aangezien niet wordt gezegd hoe deze verkorting van het aantal werkdagen zou moeten worden bereikt. Bovendien stelt zij dat het debat zich zou moeten toespitsen op een verkorting van de arbeidstijd tot 35 uur per week voor iedereen (particuliere en openbare sector), aangezien "het geen zin heeft om de werkdagen te verkorten en de arbeidstijd op andere dagen te verhogen".

Volgens haar zal 35 uur per week beter zijn voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Momenteel bedraagt de maximale werktijd in Portugal 40 uur per week voor werknemers in de particuliere sector en 35 uur per week voor ambtenaren.

Hogere arbeidskosten

Aan de andere kant zei het hoofd van de Confederatie van Handel en Diensten van Portugal (CCP), João Vieira Lopes, dat "in Portugal, gezien de Portugese bedrijfsstructuur, het productiviteitsniveau laag is om een verandering als deze in de komende jaren te absorberen".

Bovendien waarschuwde hij dat als deze maatregel doorgaat, "bedrijven werknemers zullen moeten inhuren om hetzelfde productieniveau te handhaven, wat hogere arbeidskosten betekent en nog meer moeilijkheden voor bedrijven, vooral in een context van tekorten aan arbeidskrachten", vertelde hij ECO.

Van de kant van de andere Portugese werkgeversconfederatie (CIP) zei de voorzitter, António Saraiva, tegen CNN dat "het zeker belangrijk zou zijn voor gezinnen om meer tijd samen te hebben en de kwaliteit van het leven is een factor die de productiviteit beïnvloedt".

Maar "ondernemers moeten natuurlijk ook denken aan andere factoren die van invloed zijn op bedrijven, en zich niet alleen kunnen richten op welzijn of op rijkdom". Hoewel "het CIP geïnteresseerd is in het starten van debatten die het land helpen om concurrerender en duurzamer te worden, maar dit is niet het moment daarvoor", benadrukte hij.