"Gezien de vergrijzing van de Portugese bevolking en de aanzienlijke vermindering van het inkomen van kredietnemers bij de overgang van het beroepsleven naar een pensioensituatie, ondanks de vermindering van de uitgaven die zich kunnen voordoen, zou de hoge concentratie van leningen bij kredietnemers ouder dan 70 jaar in de looptijd van de lening een risico kunnen vormen voor het financiële systeem," aldus het BdP in het verslag.

Volgens de toezichthouder was eind 2021 "bijna twee derde van de woningkredietvoorraad geassocieerd met kredietnemers wier leeftijd aan het einde van de lening meer dan 70 jaar zal zijn en ongeveer een kwart was geassocieerd met kredietnemers wier leeftijd meer dan 75 jaar zal zijn".

"De meeste van deze kredietnemers sloten hun lening af tussen 27 en 40 jaar oud", staat ook in het document te lezen.

Voor het BdP betekent de toekenning van leningen met zeer lange looptijden dat zeer vaak "de looptijd van de leningen langer is dan het actieve leven van de kredietnemers".