In het hoofdstuk over maatregelen ter ondersteuning van geboorten in het regeringsprogramma is een verbintenis opgenomen om ervoor te zorgen dat dagverblijven geleidelijk gratis worden tot 2024, zoals reeds was aangekondigd door de vorige regeringsperiode.

Gezinshulp

Het is de bedoeling om "in partnerschap en met de betrokkenheid van verschillende actoren, waaronder de gemeenten, een programma op te zetten om de sociale maatregelen ter ondersteuning van het gezin uit te breiden, met name voor kinderen en in gebieden met een kwetsbaarder netwerk, namelijk door het netwerk van crèches uit te breiden met 20.000 nieuwe plaatsen en 18.000 plaatsen te moderniseren", evenals de "universalisering van het voorschools onderwijs".

Wat de maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede betreft, stelt het regeringsprogramma een verhoging voor van de aftrek voor personen ten laste in termen van de IRS die van toepassing is vanaf het tweede kind, een progressieve verhoging van 600 tot 900 euro, met een aftrek bij de inning van 750 euro in 2022 en 900 euro in 2023.