"De regering neemt zich voor [...] het gewicht van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie tegen 2026 te verhogen tot 80%, waarmee zij vier jaar vooruitloopt op het vastgestelde doel", zo staat te lezen in het programma dat de onderminister van Parlementaire Zaken, Ana Catarina Mendes, heeft overhandigd aan de voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Augusto Santos Silva.

Daarnaast wil de regering ook het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2030 tot 47% optrekken.

Momenteel zijn hernieuwbare energiebronnen goed voor 58% van de elektriciteitsproductie.

"Portugal heeft wereldrecords gebroken op het gebied van veilingen van zonne-energie, en over vijf jaar kan worden vooruitgelopen op de verwezenlijking van de doelstellingen van het nationale energie- en klimaatplan voor 2030 (doelstellingen voor de penetratie van hernieuwbare energiebronnen in 2030)", staat in het document te lezen.

De onderminister van Parlementaire Zaken, Ana Catarina Mendes, overhandigde vandaag het programma van de XXIIIe Constitutionele Regering aan de voorzitter van de Assemblee van de Republiek, Augusto Santos Silva.

De formele overhandiging vond plaats in de bezoekzaal van het parlement kort voor 12.30 uur, volgens het model dat gewoonlijk wordt gebruikt bij de overhandiging van de staatsbegrotingen.

Het programma werd goedgekeurd tijdens de eerste vergadering van de Raad van Ministers, op donderdag, en zal worden besproken in de plenaire vergadering van het parlement op 7 en 8 april.