In januari en februari 2022 bedroegen de via gouden visa in Madeira aangetrokken investeringen ongeveer 2 miljoen euro. In totaal werden in de autonome regio vier verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten (ARI) verleend.

In de eerste maand van het jaar werden drie ARI's verleend aan burgers van Canada, Rusland en Iran, volgens gegevens die door de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) aan Jornal Económico Madeira zijn verstrekt. Er is ook een melding van een investering van een Australiër in de regio, in februari, voor een bedrag van 590.000 euro.

Uit recente gegevens, die door Lusa zijn geciteerd, blijkt dat de investeringen die via gouden visa op Madeira zijn vastgelegd tussen 2017 en 2021 60 miljoen euro bedroegen, vooral in de vastgoedsector, en overeenkomen met 50 verblijfsvergunningen. Burgers die sinds 2017 in het kader van de ARI aankopen van meer dan 500.000 euro in de autonome regio hebben gedaan, zijn meestal Russen en Noord-Amerikanen, maar ook Brazilianen, Chinezen, Zuid-Afrikanen en Bolivianen zijn geregistreerd.

Volgens gegevens van de SEF die in januari zijn vrijgegeven, zijn de investeringen die via gouden visa zijn vastgelegd, in december nationaal met 52% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020, tot 42,1 miljoen euro.