Volgens het rapport zijn er in Portugal 1.930 mensen met een vermogen tussen de 10 en 100 miljoen dollar (9 tot 90 miljoen euro), een aantal dat daalt tot 65 in het geval van vermogens tussen de 100 en 1 miljard dollar (90 tot 904 miljoen euro).

Wat miljardairs betreft, zijn er volgens het rapport slechts drie personen in Portugal die een fortuin bezitten dat dit bedrag overschrijdt (904 miljoen euro).

Om de gegevens samen te stellen heeft Henley & Partners de landen geanalyseerd op basis van de som van de bezittingen van elk individu (onroerend goed, contanten, aandelen of bedrijven), exclusief passiva. Volgens de financiële instelling, die de totale rijkdom van landen berekende - zij beschouwt dit als een betere manier om de financiële welvaart te beoordelen dan het BBP -, zijn er in de VS de meeste miljardairs, met bijvoorbeeld 810 mensen met een vermogen dat op meer dan een miljard dollar wordt geschat. Dit is een veel groter aantal dan in China en Japan, die de tweede en derde plaats innemen met respectievelijk 234 en 36 miljardairs.