Het besluit om over te gaan tot de derde fase van de inbreukprocedure is volgens een verklaring van het communautair uitvoerend orgaan te wijten aan het gebrek aan informatie over de voorbereiding van "een nationaal actieplan om de langetermijnrisico's ten gevolge van blootstelling aan radon aan te pakken, zoals voorgeschreven door de richtlijn [EU-wetgeving]".

De richtlijn in kwestie breidt de toepassing van veiligheidsvoorschriften uit tot het volledige scala van stralingsbronnen en blootstellingscategorieën: beroepsmatig, medisch, voor de bevolking en voor het milieu.

Bescherming van werknemers

De voorschriften hebben betrekking op de bescherming van werknemers, met name medisch personeel, op werkplekken met radon binnenshuis en bij activiteiten in verband met de verwerking van natuurlijk radioactief materiaal, met name radon in woningen, en van patiënten die bijvoorbeeld radiotherapie ondergaan.

De richtlijn inzake basisnormen voor veiligheid had op 6 februari 2018 volledig moeten zijn omgezet in nationale wetgeving.

In november 2019 heeft de Europese Commissie een met redenen omkleed advies naar Portugal gestuurd, waarin het land werd verzocht haar in kennis te stellen van alle omzettingsmaatregelen van voornoemde richtlijn.

Sinds die datum heeft Portugal aanvullende omzettingsmaatregelen meegedeeld, maar heeft het de regels niet volledig omgezet.