Volgens een verslag van Observador is het doel een "onmiddellijk einde" te maken aan het verplichte gebruik van maskers voor de meeste gesloten openbare plaatsen, met inbegrip van scholen, waar het verplicht is voor kinderen vanaf de 2e cyclus van het basisonderwijs. De partij, onder leiding van João Cotrim Figueiredo, sluit alleen gezondheidsinstellingen en -diensten, woon- of opvangstructuren of thuisondersteunende diensten voor kwetsbare bevolkingsgroepen, bejaarden of gehandicapten van dit initiatief uit, aldus het diploma.

Om te komen tot een "totale vrijlating" van de beperkingen, waarbij het verplichte gebruik van een masker in de meeste gesloten openbare ruimten wordt opgeheven, had de regering zich ten doel gesteld binnen 14 dagen de drempel van 20 sterfgevallen door Covid-19 per miljoen inwoners te bereiken. De lichte stijging van het sterftecijfer in de afgelopen weken, als gevolg van de toename van het aantal gevallen, heeft deze plannen echter op de lange baan geschoven. Volgens het laatste INSA-verslag, dat afgelopen vrijdag is vrijgegeven, telde Portugal 14 dagen geleden 28 sterfgevallen per miljoen inwoners, waaruit blijkt dat de tendens vanaf de tweede helft van maart stabiel is.