Volgens een rapport van ECO was de Portugese centrale bank specifiek verantwoordelijk voor de productie van 289,1 miljoen bankbiljetten van 5 euro (wat neerkomt op 1.445,5 miljoen euro) en 28 miljoen bankbiljetten van 20 euro (560 miljoen euro).

Banco de Portugal is een van de banken van het Eurosysteem die eurobankbiljetten produceert, en is een van de leveranciers van bankbiljetten van de centrale banken van België en Oostenrijk op grond van een samenwerkingsovereenkomst die tot 2026 is verlengd en die garandeert dat de productie van de Waarde wordt gemaximaliseerd en de prijs die aan Banco de Portugal voor de aankoop van eurobankbiljetten in rekening wordt gebracht, zo laag mogelijk wordt gehouden.

Banco de Portugal heeft 381,2 miljoen lage coupures (5, 10 en 20 euro) en 15,2 miljoen bankbiljetten van 50 euro geleverd aan de centrale banken van het Eurosysteem.

Valora is voor 100% eigendom van Banco de Portugal en is sinds 1999 gevestigd in het gebouw van de bank in Complexo do Carregado.