Laten we daarom een lijst van vragen doorlopen die u moet stellen aan elke financieel adviseur met wie u overweegt samen te werken.

1. Bent u volledig onbevooroordeeld, of bent u beperkt tot specifieke beleggingsmaatschappijen en fondsen?

Veel van onze klanten die bij ons komen houden dezelfde soort Polissen aan die beheerd worden door exact dezelfde Investment Manager. Het is de moeite waard om de vraag te stellen: Hoe kan één maatschappij en één beleggingsbeheerder het beste passen bij alle cliënten met een breed scala aan doelstellingen, risicotolerantie en omstandigheden? Als dit u niet juist lijkt, is het waarschijnlijk de moeite waard uw situatie opnieuw te bekijken om te begrijpen of u een onbevooroordeeld advies hebt gekregen dat is afgestemd op uw eigen behoeften en omstandigheden.

2. Welke kwalificaties heeft u om financieel advies te geven?

Veel adviseurs werken in Portugal zonder relevante beroepskwalificaties. U moet uw adviseur vragen om aan te tonen over welke kwalificaties hij of zij beschikt, om er zeker van te zijn dat hij of zij academisch is toegerust om op het hoogste niveau advies te geven.

Mensen uit het Verenigd Koninkrijk weten wellicht dat een Chartered Financial Planner de gouden standaard is voor het geven van financieel advies en dat een "niveau 4"-kwalificatie de minimumvereiste is.

3. Hebt u mij alles verteld wat er te weten valt over de kosten?

Dit is momenteel een controversieel onderwerp voor veel bedrijven. Dit komt door een EU-richtlijn die inhoudt dat er volledige transparantie moet zijn over alle kosten die verband houden met beleggingen en financieel advies. In veel gevallen hebben we gemerkt dat onze klanten niet op de hoogte waren van de werkelijke kosten van hun beleggingen, wat heeft geleid tot ontevredenheid en ondermaatse prestaties als gevolg van torenhoge lopende beleggingskosten.

4. Hoe lang gaat mijn geld mee tijdens mijn pensioen?

Vertelt uw financieel adviseur u hoe lang uw geld meegaat tijdens uw pensioen? Veel mensen beleggen een kapitaalbedrag en gebruiken dit om geld op te nemen als aanvulling op hun andere pensioeninkomen. Vraag uw adviseur om uw huidige portefeuille te "stresstesten" en u een simulatie te geven van hoe lang uw kapitaal nog meegaat voordat het is uitgeput.

5. Presteert mijn fonds goed? Geven de kosten waar voor hun geld?

Fondsen worden vaak aanbevolen als de beheerder een track record heeft van het leveren van uitstekende rendementen ten opzichte van de markt. Maar doen de fondsbeheerders hun werk wel goed, en is het prijskaartje gerechtvaardigd? De lopende beheerskosten zijn in elk fonds ingebouwd en moeten expliciet worden vermeld, maar de kosten kunnen enorm variëren - wij hebben vergoedingen tot 2,71% per jaar gezien, terwijl het gemiddelde in de markt momenteel rond 0,75% ligt. Door de prestaties en kosten van uw belegging te bekijken, kunt u duizenden per jaar besparen - of zelfs honderdduizenden op de langere termijn.

6. Hoe groot is het risico dat ik neem?

Overweeg het risiconiveau dat u met uw geld neemt, in plaats van u alleen te richten op de potentiële opbrengsten. Twee portefeuilles kunnen bijvoorbeeld beide een jaarlijks rendement van 5% hebben, maar fonds 1 kan op elk moment van het jaar 50% van zijn waarde verliezen, terwijl fonds 2 slechts het potentieel heeft om 10% te verliezen. Dit zijn duidelijk twee zeer verschillende beleggingen, waarbij fonds 2 de betere optie is.

7. Als u in het bezit bent van een levensverzekeringsobligatie of als u een dergelijke obligatie wordt aanbevolen, wat zijn dan de kosten?

De kosten die in rekening worden gebracht voor levensverzekeringsobligaties zoals Portugese Compliant Accounts kunnen buitensporig hoog zijn en hollen vaak het rendement van uw belegging uit. Vaak worden deze kosten "gebundeld" of apart van het product betaald en soms zijn ze niet duidelijk of transparant - vooral bij oudere polissen. Vraag om een schriftelijke analyse van de lopende fondskosten van elk fonds, de productkosten en de vergoedingen of provisies die uw adviseur ontvangt, en waar deze vandaan komen.

8. Wat is uw beleggingsfilosofie?

Het is van vitaal belang dat u en uw adviseur op één lijn zitten als het op beleggen aankomt. Uw beleggingsstijl en die van uw adviseur moeten ook compatibel zijn. Als u bijvoorbeeld belang hecht aan impact investing, moet u uw adviseur vragen of hij of zij u kan helpen een portefeuille samen te stellen die in lijn is met uw ethische standpunt.

9. Welke assetallocatie-strategie gaat u hanteren?

U bent zich er wellicht van bewust dat een gediversifieerde portefeuille van essentieel belang is om de lopende risico's te beheren. De manier waarop u een gediversifieerde portefeuille opbouwt, is via assetallocatie. Het is bewezen dat assetallocatie verantwoordelijk is voor het overgrote deel van het rendement van een beleggingsportefeuille - niet de prestaties van individuele fondsen zoals veel mensen geloven. Uw adviseur moet u kunnen helpen bij het samenstellen van een portefeuille met activa zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en contanten. De verhouding waarin deze activa worden aangehouden kan worden aangepast aan de mate van risico die u al dan niet wenst te nemen.

Conclusie

Zorg ervoor dat u een gekwalificeerd, ervaren en transparant adviesbureau inschakelt dat u informeert over alle te betalen vergoedingen en kosten, en dat een portefeuille kan samenstellen die geschikt is voor uw levensstijl en doelstellingen. Het is belangrijk dat u alle bestaande beleggingen herziet om er zeker van te zijn dat u waar voor uw geld krijgt voor de lopende kosten en de beleggingsprestaties.


De inhoud is uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd, u mag dergelijke informatie of ander materiaal niet opvatten als juridisch, fiscaal, beleggings-, financieel of ander advies. Niets in dit rapport vormt een verzoek, aanbeveling, goedkeuring of aanbod door HOLBORN of een externe dienstverlener om effecten of andere financiële instrumenten in dit of in enig ander rechtsgebied te kopen of te verkopen.

Holborn Assets Wealth Management (CY) Ltd, geautoriseerd door de Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) Licentienummer 394/20, gepasporteerd in de gehele EU/EER.

Financiële producten houden een zeker risico in en kunnen leiden tot het verlies van uw fondsen. U moet nooit geld investeren dat u niet kunt verliezen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op +351 289 126 911, portugal.enquiry@holbornassets.com

https://holbornassets.com/portugal-news/