Met de verhoging van de minimuminvestering voor de Golden Visa-fondsenroute van 350.000 euro naar 500.000 euro is het de eerste twee maanden van het jaar duidelijk rustiger geweest op de markt, na de gekte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Gezien de verhoging van het minimuminvesteringsbedrag was dit ook te verwachten. In maart is de belangstelling voor de markt aanzienlijk toegenomen, omdat klanten begrijpelijkerwijs de enorme waarde op lange termijn van de Golden Visa inzien, zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt.

Eén sentiment dat steeds consistent is gebleven, is de prioriteit van kapitaalbehoud, vooral gezien de huidige geopolitieke bezorgdheid en volatiliteit op de overheidsmarkten. Kapitaalbehoud wordt vooral bereikt door een beleggingsstrategie met neerwaartse bescherming en voldoende diversificatie. Diversificatie en een "evenwichtige" portefeuille die belegt in onder meer activaklasse, ontwikkeling en geografie, betekent dat de risico's binnen de portefeuille niet geconcentreerd zijn. Als een deel van de portefeuille in waarde zou dalen, zou een succesvolle diversificatie binnen de portefeuille ervoor zorgen dat de andere delen dit verlies zouden beperken. Fondsen die dit als fundamenteel onderdeel van hun strategie hebben, blijven beleggers aantrekken.


Het tweede sentiment dat ik heb gezien, is de bereidheid om mogelijkheden te verkennen die op de markt een "inflatie-plus"-rendement bieden. Beleggers worden zich duidelijk meer bewust van de wereldwijd stijgende prijzen en daarom staat het behoud van de koopkracht van de belegging gedurende de gehele looptijd van het fonds ook in het middelpunt van de gesprekken. Als onderdeel van een evenwichtige portefeuille zijn er vaak delen van de portefeuille die meer risico willen nemen en daardoor hogere rendementen bieden. Nu inflatieopslagen een groter deel van het gesprek uitmaken, beginnen cliënten dit zeker in de eerste plaats als een belegging te zien, met de bonus van een Gouden Visum. Vaker wel dan niet moet de belegging zinvol zijn op een stand-alone basis.

Ten derde richten beleggers zich absoluut op fondsen die dividend uitkeren gedurende de looptijd van het fonds. Dividenden bieden de belegger enig gekristalliseerd rendement gedurende de meerjarige periode waarin de fondsen worden aangehouden, in plaats van een volledige uitbetaling aan het einde van de looptijd van het fonds. Beleggers vinden het prettig dat de dividenden extra cashflow kunnen bieden en met name nuttig zijn voor de kosten van het Golden Visa en bij reizen naar Portugal in het kader van het proces.

Ten slotte zijn de voordelen en kosten van spreiding over meerdere fondsen iets dat steeds meer op de voorgrond treedt. Nu de Golden Visa regels toewijzingen over fondsen toestaan, gaan veel beleggers ervan uit dat dit een zekere kans is om hun risico te spreiden. Een paar jaar geleden zou ik hebben beweerd dat dit juist was. Aangezien de meeste fondsen zich toen op één activaklasse op één plaats concentreerden, kon een spreiding over fondsen logischerwijze voordelen opleveren. Naarmate de fondsenmarkt echter volwassener is geworden, hebben sommige fondsen op dit doorklinkend klantsentiment gereageerd door hiervoor een oplossing aan te bieden in de vorm van een evenwichtige portefeuille. Dit biedt de belegger een "one-stop"-oplossing voor zijn Golden Visa-belegging. Beleggen in verschillende fondsen kan leiden tot 'over-diversificatie', waarbij een te grote diversificatie in feite opwaartse rendementen kan afremmen en suboptimale resultaten kan opleveren.

Bovenstaande informatie is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als financieel advies.

Als u een advies op maat wenst over het Golden Visa-proces, neem dan contact op met Kurran Sachdeva, Managing Partner bijValerio Partners, via kurran.sachdeva@valeriopartners.com"