Het OPP stelt in het document dat het opvangen van een persoon niet alleen inhoudt dat men hem een kamer, voedsel en kleren ter beschikking stelt, maar ook dat men beschikbaar is om tijd te investeren om hem te ondersteunen bij zijn papierwerk, de toegang tot onderwijs, gezondheid, het vinden van een baan, alsook de integratie van vluchtelingen in de gemeenschap, aldus het OPP.

"We willen allemaal helpen, maar wanneer we ons beschikbaar stellen om vluchtelingen te ondersteunen, moeten we ons bewust zijn van onze werkelijke capaciteit en beschikbaarheid. Het OPP stelt dat er vele manieren zijn om te helpen en dat iedereen de manier moet kiezen die het beste bij zijn middelen en huidige situatie past.

"Als je eenmaal weet wat de behoeften zijn, kan de hulp zo divers zijn als het vergemakkelijken van de integratie in de gemeenschap, het aanleren van taalvaardigheden, het aanmoedigen van bedrijven en onderwijsinstellingen om beurzen, banen, huisvesting of donaties ter beschikking te stellen," aldus het OPP.

Engagement, boven alles

Tot degenen die bereid zijn vluchtelingen op te nemen, waarschuwt het OPP dat zij er altijd aan moeten denken dat zij "de deuren openzetten" voor hun persoonlijke ruimte en dat zij "een verbintenis moeten aangaan om verder lijden te voorkomen".

"Hoe onbaatzuchtig we ook zijn, we mogen de taak niet onderschatten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we de mensen die we gaan opvangen niet kennen. Bovendien zullen we onze privacy moeten opgeven en kunnen er culturele verschillen zijn", aldus het OPP, dat benadrukte dat "het een beslissing is die we als gezin moeten nemen", in overeenstemming met de levensfase waarin we verkeren.

"Onze rol is om de toegang tot de psychologische steun die mensen nodig hebben te vergemakkelijken", zei het OPP, eraan toevoegend dat het belangrijk is om na vertrek emoties en gevoelens te accepteren.

Hoe word ik een gastheer?

Sinds het begin van de oorlog hebben veel mensen zich bereid getoond om vluchtelingen op te vangen. Bovendien heeft de regering een platform opgericht ("Portugal voor Oekraïne") waar iedereen zich kan inschrijven om tijdelijk onderdak te bieden. Daartoe hoeft u alleen maar het volgende formulier in te vullen: https://portugalforukraine.gov.pt/en/contact-form/