In februari verwerkten de nationale luchthavens in totaal 2,6 miljoen passagiers en zorgden zij voor de landing van 11.600 vliegtuigen op commerciële vluchten, cijfers die zich volgens voorlopige gegevens van het Instituto de Estatístico de Portugal (INE) vertalen in aanzienlijke stijgingen ten opzichte van de tweede maand van 2021, maar niet voldoende zijn om de waarden van voor de pandemie te evenaren.

Uit de gegevens van het INE blijkt dat er in vergelijking met februari 2021 een groei was van 236,1% in het aantal vliegtuigen dat landde op nationale luchthavens, terwijl het totale aantal verwerkte passagiers steeg met 877,9%, stijgingen die hoger waren dan die in de vorige maand, toen de landingen van commerciële vliegtuigen waren toegenomen met 106,1% en het aantal passagiers met 177,4%.

De door het INE berekende groei was echter onvoldoende om februari 2020 te evenaren, vóór de komst van de Covid-19-pandemie, aangezien de nationale luchthavens in vergelijking met die maand vóór de pandemie nog steeds een daling van 21,7% van het aantal aan de grond gehouden vliegtuigen en van 30,5% van het aantal afgehandelde passagiers lieten optekenen.

Van het totale aantal passagiers dat in februari op de Portugese luchthavens is uitgestapt, kwam volgens het INE "82,2% overeen met internationaal verkeer", terwijl in dezelfde maand van 2021 het internationale verkeer slechts 57,4% van het totaal vertegenwoordigde.

De meeste internationale passagiers kwamen van luchthavens op het continent.